PRO MED PROFESSIONAL MEDICS AS
Kurs

Førstehjelpskurs

Halv pris på alle kurs som bestilles i januar og februar!

Trygghet når det gjelder


Et førstehjelpskurs for dine ansatte skaper trygghet for alle. Vi fokuserer på at deltakerne skal gjennomføre kurset med en mestringsfølelse.

Skaper tillit


Ansatte som jevnlig blir kurset i førstehjelp skaper tillit. God førstehjelpsberedskap i bedrifter er livreddende og skadebegrensende.

Erfarne instruktører


Våre instruktører har minimum 10 års erfaring i bransjen, noe som sikrer deg og dine ansatte kurs med maksimalt læringsutbytte.

Hvert kurs kan ta opp til 15 deltagere. Dette for å sikre best mulig læringsutbytte. Prisene er oppgitt inkl.mva. 

Norsk Grunnkurs Førstehjelp


5 timer


Før kr. 7200,-

Nå kr. 3600,-

I tillegg til oppgitt pris påløper reisegodtgjørelse, i de tilfeller hvor reisen overskrider 80 km tur/retur. PRO MED følger til enhver tid Statens Reiseregulativ sine satser.

Basal Hjerte- og Lungeredning


3 timerKr. 5100,-

Nå kr. 2550,-

I tillegg til oppgitt pris påløper reisegodtgjørelse, i de tilfeller hvor reisen overskrider 80 km tur/retur. PRO MED følger til enhver tid Statens Reiseregulativ sine satser.

Hjerte- og Lungeredning med bruk av hjertestarter


6 timerKr. 7400,-

Nå kr. 3700

I tillegg til oppgitt pris påløper reisegodtgjørelse, i de tilfeller hvor reisen overskrider 80 km tur/retur. PRO MED følger til enhver tid Statens Reiseregulativ sine satser.

Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)


Kurset tar for seg basal førstehjelp med både praktisk og teoretisk tilnærming. Hjerte- og lungeredning, bevisstløse pasienter, identifisering av slag og hjertestans, idrettsskader og brannskader er noe av innholdet i kurset. Kurset avholdes som klasseromsundervisning i kundens lokaler.

Deltagere får diplom for gjennomført kurs.

Basal Hjerte- og Lungeredning (BHLR)


Kurset tar for seg vurdering av pasienter med mulig hjertestans, varslingsrutiner og utførelse av hjerte- og lungeredning. Den teoretiske delen er knyttet opp til hver enkelt praktiske øvelse.

Kurset avholdes som klasseromsundervisning i kundens lokaler.

Deltagere får diplom for gjennomført kurs.

Hjerte- og lungeredning med bruk av hjertestarter


Kurset tar for seg blant annet identifisering av hjertestans, kjeden som redder liv, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Kurset har i hovedsak en praktisk tilnærming med tilknyttet teori.

Deltagere får diplom for gjennomført kurs.

Førstehjelp barn


5 timer


Før kr. 7200,-

Nå kr. 3600,-

I tillegg til oppgitt pris påløper reisegodtgjørelse, i de tilfeller hvor reisen overskrider 80 km tur/retur. PRO MED følger til enhver tid Statens Reiseregulativ sine satser.

Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn (NGFB)


Kurset tar for seg basal førstehjelp med både praktisk og teoretisk tilnærming, med barn som hovedfokus. Hjerte- og lungeredning, bevisstløse pasienter, identifisering av slag og hjertestans, idrettsskader og brannskader er noe av innholdet i kurset. Kurset avholdes som klasseromsundervisning i kundens lokaler.

Deltagere får diplom for gjennomført kurs.